Ένα φωτογραφικό οδοιπορικό στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Νότια Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.
Στο πλαίσιο του Athens Photo Festival 2008.