Ο Σωκράτης Νίκογλου αιχμαλωτίζει την αλήθεια της περιήγησης του οικειοποιούμενος την εικόνα των απλωμένων ρούχων που συναντά σε διάφορες γωνιές του κόσμου (Βολιβία, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Λάος, Νορβηγία, Περού, Πορτογαλία) και ανακινεί στη μνήμη μας μια πραγματικότητα  κοινή σε όλους. Σχεδόν εμμονικά ο φωτογράφος αποτυπώνει μια συγκεκριμένη  πράξη της καθημερινότητας και παραδίδει ένα σχόλιο για το χρόνο  και τη μετακίνηση.