Η έκθεση με τίτλο "People & Culture", της Ζωγράφου Βάνιας Στέφου πραγματεύεται στα πλαίσια της διαφορετικότητας που διέπει τις κουλτούρες & τις ανθρώπινες κοινωνίες την «Πολυπολιτισμικότητα», όπως αυτή σήμερα εξελίσσεται.

 

Η καλλιτέχνης προσεγγίζει την πολυπολιτισμικότητα όπως η ίδια την βίωσε τα τελευταία χρόνια ως πολίτης του κόσμου πειραματιζόμενη με νέες τεχνοτροπίες την καλλιτεχνική τελειοποίησή της, μέσα από την προσέγγιση και την δια ζώσης βίωση της συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισμών, διαμένοντας για αρκετά χρόνια στην Νέα Υόρκη, ταξιδεύοντας ανά την Αμερική, και επισκεπτόμενη για συχνές και μεγάλες περιόδους την Ευρώπη στα πλαίσια της συμμετοχής της σε Καλλιτεχνικά δρώμενα.