Η Συλλογή Γιώργου Οικονόμου παρουσιάζει την ομαδική έκθεση «Thorn in the Flesh» σε επιμέλεια του Dieter Buchhart. Τα εγκαίνια θα γίνουν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 στον εκθεσιακό χώρο της Συλλογής Οικονόμου στην Αθήνα.


Ο Μοντερνισμός εκφράζει την αδιάκοπη πάλη μεταξύ Αφαίρεσης και Αναπαράστασης. Η έκθεση «Thorn in the Flesh» διερευνά τις παραμέτρους αυτής της πάλης και τον αντίκτυπό της στην τέχνη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έως σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο η πολυμορφία του μεταμοντέρνου διαμορφώνεται μέσα από τη συνάντηση με τα κινήματα του Συγκεκριμένου (Concrete), της Άμορφης Τέχνης (Art Informel), της Αφαίρεσης και της Αναπαράστασης, αντί να εμμένει σε παγιωμένες αντιλήψεις. Η έκθεση επικεντρώνεται σε τρεις διαδοχικές θεματικές ενότητες: Διάρρηξη, Μορφή και Σάρκα.