Η αίσθηση της φθοράς και της ανάμνησης σε μια αλληλοεξαρτώμενη σχέση, είναι τα στοιχεία που προσπαθεί να συνδέσει ο ζωγράφος σ' αυτήν τη σειρά των έργων του. Η δημιουργία έργων σε δυο τόνους και ένα στοιχειώδες φίλτρο χρώματος, παραπέμπει στη καθημερινή φθορά των εικόνων που ζούμε και την αντίρροπη σ αυτήν δύναμη, αυτή της ανάμνησης…