Τα Flower Girls δημιουργούν συμμετοχικά έργα, μία μίξη από εγκαταστάσεις, performances και happenings στα οποία το κοινό καλείται να συμμετέχει και να γίνει μέρος τους.

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως φαγητά και ποτά με βρώσιμα λουλούδια καθώς και αντικείμενα της καθημερινής ζωής.

Επιδιώκουν να εξετάσουν διάφορες οπτικές του τραπεζιού ως σύμβολο, ως χώρο συνεύρεσης και τόπο συνύπαρξης διαφορετικών απόψεων και αντιλήψεων, ως μία μικρογραφία της κοινωνίας .