Η καλλιτέχνης εκφράζει μέσω των δημιουργιών της την εσωτερική – ψυχική πραγματικότητα του ανθρώπου, η οποία πραγματώνεται στον απτό-υλικό κόσμο με κινητήριο μοχλό την ανθρώπινη επιλογή. Η ίδια χρησιμοποιεί παραστατικά στοιχεία και σχηματικές φιγούρες, δοσμένες με ποικιλόμορφα σχήματα, που αναβλύζουν από το υποσυνείδητο και αποτελούν μια ολότητα.

Η τεχνική της είναι επηρεασμένη από την Κβαντική Φυσική και από τη Θεωρία των Χορδών, σύμφωνα με την οποία τα θεμελιώδη στοιχεία της ύλης συνίστανται σε χορδές και κλειστούς βρόχους που ταλαντώνονται και περιστρέφονται συνεχώς. Στα θέματά της κυριαρχεί η ανθρώπινη υπόσταση, η οποία συνοδεύεται συνήθως από ζωόμορφες παραστάσεις που λειτουργούν άλλοτε σαν καθρέπτης ανθρώπινων συμπεριφορών και άλλοτε ως σύμβολα.