Η εποχή μας μπορεί να χαρακτηριστεί ανάλογα με την οπτική γωνία και τις εμπειρίες του κάθε ανθρώπου. Φαίνεται όμως, πως κυριαρχεί ένα απαισιόδοξο κλίμα συνοδευόμενο από μεγάλη αβεβαιότητα και χιλιάδες αναπάντητα ερωτήματα των νεολαίων, ερωτήματα, που αφορούν στην εκπαίδευση, στη διασκέδαση, στην εργασία, στη ζωή.

Το Ι.ΙΕΚ D.O.M.I. πρωτοπορεί, οργανώνοντας τη δουλειά, αυξάνοντας τη δημιουργικότητα, μεταδίδοντας τις γνώσεις και την εμπειρία του ώστε να χρησιμοποιηθούν χρηστικά και ωφέλιμα. Σε αυτή την πορεία συναντάται με το Κέντρο Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών, κάνοντας μια καινούρια αρχή.

Συνδετικό κρίκο αποτελεί η κοινή απόφαση να δημιουργήσουν σχέσεις και δομές που επιτρέπουν στους νέους να αποκτήσουν πρόσβαση στις δυνατότητες τους και να αναπτύξουν δεξιότητες εκεί που δεν φαίνονταν να υπάρχουν πριν. Να βρουν τρόπους να εκφράσουν τον εαυτό τους και τεχνικές να εκφραστούν μέσα από αυτό.

Στα εγκαίνια των καινούριων εγκαταστάσεων -έργο Ζωής για τους ανθρώπους του ΚΕΑΣ- εγκαινιάζεται αυτή η συνεργασία αλλά και σηματοδοτείται η έναρξη της εκπαιδευτικής χρονιάς με μια εικαστική έκθεση των σπουδαστών του τομέα Art & Design.