Η ζωγραφική του Χάρη Περιορέλλη χαρακτηρίζεται από μία πολύ προσωπική γραφή που υιοθετεί ένα έντονο εξπρεσιονιστικό ύφος. Βασιζόμενος σε καθημερινά γεγονότα δημιουργεί λιτές και πολύ δυνατές εικόνες που απεικονίζουν κυρίως φιγούρες, καθεμία από τις οποίες εκφράζει τα δικά της διαφορετικά συναισθήματα.