Ένα αρχαιολογικό ταξίδι στο Καστελλόριζο, στη Σύμη, στη Χάλκη, στην Τήλο και τη Νίσυρο 9 Δεκεμβρίου 2011 – 23 Απριλίου 2012