Μια έκθεση που δανείζεται τον τίτλο της απ’ το διήγημα του Κάφκα, Έρευνες ενός σκύλου. Ο ήρωας του διηγήματος είναι ένας σκύλος που θέτει υπό αμφισβήτηση την ταύτισή του με την κοινότητα στην οποία ανήκει. Η επιλογή των έργων στηρίχτηκε όχι μόνο στη συγκεκριμένη ιστορία αλλά και στις εκφραστικές στρατηγικές που χαρακτηρίζουν το σύνολο της καφκικής αφήγησης.