Τη νέα έκθεση του Άγγελου Πλέσσα παρουσιάζει το ΕΜΣΤ. Ο Πλέσσας διοργανώνει μια σειρά δράσεων με όχημα τον (σχεδόν) φανταστικό οργανισμό «Ίδρυμα Άντζελο». Το «Ίδρυμα Άντζελο» θα δημιουργήσει έναν υβριδικό χώρο με τη μορφή μιας μουσικής σχολής. Κεντρικό ρόλο θα έχουν 3 διαδραστικές ιστοσελίδες κι ένα πρόγραμμα μουσικών εργαστηρίων που θα προσφέρει ένα πλήθος από αφορμές για δημιουργική συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων.