Έως τις 2 Απριλίου θα παρουσιάζεται στην αίθουσα τέχνης Αστρολάβος Δεξαμενή η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Έλλης Γρίβα με τίτλο «11 +-./...μια ιστορία αγάπης στον Ενδιάμεσο Χρόνο./». Με διαφορετικά μέσα και ύλες, όπως σχέδιο, γλυπτά και εγκαταστάσεις, η Έλλη Γρίβα προσεγγίζει την ιδέα του έρωτα και την ανάγκη μας να καλύψουμε το κενό μέχρι να συναντήσουμε τον Άλλον.