Ύστερα από τη συμφωνία της γαλλικής κυβέρνησης και της Google για αποζημίωση των γάλλων συντακτών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκδοτών, μέσω του επικεφαλής του Francisco Pinto Balsemao, διαμήνυσε ότι η αμερικανική εταιρεία, θα πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

 

Ο ίδιος ανέφερε, σύμφωνα με το Reuters, ότι οι εκδότες θα πρέπει να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι η Google είναι ανοιχτή για συζήτηση για την επίτευξη ενδεχόμενων συμφωνιών .

 

«Το 90% των εσόδων που αποκομίζουν οι μηχανές αναζήτησης προέρχεται από τις online διαφημίσεις. Σημαντικό μέρος αυτών προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από τη δωρεάν πρόσβαση σε ειδήσεις ή υλικό διασκέδασης που παράγεται από τα media. H Google είναι αρκετά ανοιχτή στις διαπραγματεύσεις, πράγμα καλό για την υιοθέτηση μέτρων σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.», δήλωσε χαρακτηριστικά.