«Στην Αθήνα μού αρέσει ότι όποια συζήτηση και να κάνουμε για το τι μας αρέσει σ' αυτήν καταλήγει σε γέλια».

 

Magnify Image

 

Magnify Image

 

Magnify Image

 

Magnify Image

 

Magnify Image

 

Magnify Image