«Στην Αθήνα μού αρέσει ότι όποια συζήτηση και να κάνουμε για το τι μας αρέσει σ' αυτήν καταλήγει σε γέλια».

 

Μαρία Διακοπαναγιώτου
 

 

Μαρία Διακοπαναγιώτου
 

 

Μαρία Διακοπαναγιώτου
 

 

Μαρία Διακοπαναγιώτου
 

 

Μαρία Διακοπαναγιώτου
 

 

Μαρία Διακοπαναγιώτου