«Στην Αθήνα μού αρέσει ότι όποια συζήτηση και να κάνουμε για το τι μας αρέσει σ' αυτήν καταλήγει σε γέλια».