Αύγουστος

 

φωτογραφίες του

 'Αντρου Ευσταθίου

 

'Ενα ανεπιτήδευτο κι αυθόρμητο φωτογραφικό ημερολόγιο που δεν προοριζόταν για δημοσίευση. Ζήτησα από τον 'Αντρο να μου το παραχωρήσει φιλικά.