Ο Νοέμβριος κλείνει με την επιστροφή του Ποσειδώνα σε ορθόδρομη πορεία στις 28/11 και, καθώς ενεργοποιείται ο τομέας της καριέρας και της φήμης, κάποια προβλήματα επικοινωνιακού χαρακτήρα αρχίζουν να επιλύονται. Σίγουρα ήταν ένα δύσκολο πεντάμηνο με πολλές απογοητεύσεις, μαθαίνοντας όμως από τα λάθη του παρελθόντος, μπορείτε να βελτιώσετε τα κακώς κείμενα. Στις 30/11 η Πανσέληνος - Σεληνιακή Έκλειψη στο ζώδιό σας φέρνει μια αναταραχή στον τομέα των σχέσεων, καθώς συμμετέχει και η Αφροδίτη σε αντίθεση με τον Ουρανό, που δημιουργεί ασάφεια στα επαγγελματικά, και πρέπει να προσέξετε πώς θα διαχειριστείτε αλλαγές. Με ψυχραιμία θα αποφύγετε την κρίση στις σχέσεις σας. Ο Δεκέμβριος, με την είσοδο του κυβερνήτη σας Ερμή στον Τοξότη την 1η/12, σας βρίσκει ανυπόμονους ως προς την εφαρμογή ενός σχεδίου και πρέπει να είστε προσεχτικοί.