Ο Οκτώβριος σας αποχαιρετά με την πανσέληνο στον Ταύρο και καθώς συμμετέχει και ο Ουρανός σε σύνοδο, κάποια αναπάντεχα γεγονότα θα βάλουν σε διαδικασία αναζήτησης μιας νέας κατεύθυνσης τους γεννημένους το 1ο δεκαήμερο. Ωστόσο, επειδή θα έχετε μια τάση να αμφισβητείτε τις δυνατότητές σας, θα πρέπει να αποφύγετε τη λήψη αποφάσεων και να βάλετε τα δυνατά σας για να ξεπεράσετε τις προκλήσεις. Δώστε έμφαση στις σπουδές σας και προσέξτε τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο. Με το τετράγωνο Ερμή - Κρόνου ξεκινά ο Νοέμβριος και θα επηρεάσει κυρίως τους γεννημένους το 3ο δεκαήμερο. Οικονομικές υποθέσεις θα αποτελέσουν το επίκεντρο της προσοχής σας, καθώς δεν θα λείψουν κάποια εμπόδια και η ανάγκη σας για απολαύσεις θα είναι αυξημένη. Προσέξτε τις σπατάλες. Από τις 3/11, που επιστρέφει ο Ερμής σε ορθόδρομη πορεία, βελτιώνονται τα οικονομικά σας.