Ο Ιούλιος ξεκινά με την επιστροφή του ανάδρομου Κρόνου στον Αιγόκερω, που θα διανύει τον τομέα των σχέσεων μέχρι τις 17/12. Αυτό το διάστημα θα πρέπει να είστε πολύ προσεχτικοί στην επιλογή συνεργατών, καθώς υπάρχει κίνδυνος να βρεθείτε εκτεθειμένοι. Επίσης, μπορεί να επανέλθουν προτάσεις για συνεργασίες που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω εξωγενών παραγόντων. Η Πανσέληνος - Έκλειψη Σελήνης στον Αιγόκερω σάς επηρεάζει καθώς ο Ήλιος είναι στο ζώδιό σας και σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας σχέσης ή μιας συνεργασίας. Με τον Ουρανό να φέρνει θετικές αλλαγές στον τομέα της καριέρας, σάς δίνεται η ευκαιρία να αυξήσετε τη φήμη σας και να επιλέξετε, έχοντας περισσότερα εφόδια, με ποιους θα συμπορευτείτε. Η σχέση ή ο γάμος σας χρήζουν προσοχής. Ακατάλληλη εποχή για επισημοποίηση σχέσης.