Με την είσοδο της Αφροδίτης στον Κριό την Παρασκευή θα είστε πιο αισιόδοξοι και ευχάριστοι στην επικοινωνία, οπότε ξεκινάει ένα διάστημα πολλών επαφών και μετακινήσεων μέχρι τις 5/3. Ιδανική εποχή για να προωθήσετε τις δεξιότητες και τις υπηρεσίες σας, να δώσετε μια συνέντευξη και να ασχοληθείτε με εμπορικές υποθέσεις. Επίσης, μπορείτε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας, παρακολουθώντας ένα σεμινάριο. Σχέσεις με οικείους μπορούν να βελτιωθούν, καθώς είστε πιο πρόθυμοι να ακούσετε τους άλλους και μπορείτε να δώσετε τις σωστές απαντήσεις, δίχως να προκαλείτε. Όσον αφορά τα οικονομικά σας, είναι μια καλή εποχή για να αναζητήσετε μια νέα πηγή εσόδων που δεν θα εμπεριέχει μεγάλο ρίσκο ή να συμμετάσχετε σε ένα συνεταιρισμό. Την Κυριακή η Πανσέληνος στον Λέοντα ενεργοποιεί τον άξονα σχέσεις - προσωπικές ανάγκες και μπορεί να κλείσει ένας κύκλος που θα αφορά μια επαγγελματική ή προσωπική σας σχέση.