Αυτή την εποχή, εσάς τους γεννημένους το 1ο δεκαήμερο σάς απασχολούν οι στόχοι και οι συνεργασίες και από την Πέμπτη, που εισέρχεται ο Ερμής στον Υδροχόο, θα δώσετε έμφαση στην κοινωνική σας ζωή. Στον οικονομικό τομέα κάποιες καθυστερήσεις θα σας αναγκάσουν να ζητήσετε τη συμβολή τρίτων για την υλοποίηση ενός σχεδίου. Τη Δευτέρα ακολουθεί και ο Ήλιος τον Ερμή στον Υδροχόο και επειδή θα έχετε μια τάση να λέτε αυτά που σκέφτεστε δίχως να τα επεξεργάζεστε, ενδεχομένως να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις με φιλικά σας πρόσωπα. Εσείς του 2ου δεκαημέρου έχετε μια επαναστατική διάθεση που μπορεί να δυσκολέψει την εφαρμογή ενός εγχειρήματος και πρέπει να κινηθείτε διπλωματικά. Ταξίδια και επαφές με το εξωτερικό χρήζουν προσοχής. Για τους γεννημένους το 3ο δεκαήμερο είναι η εποχή που ασχολείστε με το χτίσιμο της φήμης σας και επενδύετε στη διαφήμιση των προϊόντων σας.