Πολύ καλή εποχή για αναζήτηση νέας επαγγελματικής κατεύθυνσης και αν δώσετε έμφαση στην επικοινωνία, θα ακούσετε κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις οι γεννημένοι το 1ο δεκαήμερο. Έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα απογοητεύσεων, ο Ουρανός στον Ταύρο φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τομέα της καριέρας, ενώ δεν αποκλείεται να αλλάξετε επαγγελματική στέγη. Με την είσοδο του Άρη στον Σκορπιό θα έχετε την απαραίτητη ενέργεια για να ασχοληθείτε με θέματα σπιτιού, προσέξτε όμως πιθανές εντάσεις μέσα στην οικογένεια. Για εσάς του 2ου δεκαημέρου κάποια νέα δεδομένα που αφορούν κληρονομιές και κοινούς πόρους θα σας δώσουν την ευκαιρία να υλοποιήσετε τα σχέδιά σας, προσέξτε όμως τις συνεννοήσεις σας μέχρι την Τετάρτη, που επιστρέφει ο Ερμή σε ορθόδρομη πορεία. Υπογραφές συμβολαίων χρήζουν προσοχής. Οι Λέοντες του 3ου δεκαημέρου έχετε την τύχη με το μέρος σας. Επενδύσεις, κερδοσκοπία και ερωτικές σχέσεις θα ευνοηθούν.