Περίοδος συναισθηματικής αγαλλίασης και χαράς για τους γεννημένους το 1ο δεκαήμερο, καθώς προβλέπονται κέρδη μέσω της ακίνητης περιουσίας σας και θα μπορέσετε να βάλετε μια τάξη σε οφειλές προς το Δημόσιο, οπότε θα ησυχάσετε για αρκετό καιρό. Την Τρίτη εισέρχεται ο Άρης στον Σκορπιό και, καθώς θα διανύει τον τομέα των χρημάτων, θα μπορέσετε να αυξήσετε το εισόδημά σας μέσω μιας επένδυσης ή να κάνετε μια σημαντική αγορά, αρκεί να μην καταχραστείτε κοινούς πόρους. Οι γεννημένοι το 2ο δεκαήμερο, αν έχετε τη δυνατότητα να καθυστερήσετε οικονομικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες μέχρι την Τετάρτη που επιστρέφει ο Ερμής σε ορθόδρομη πορεία, έχει καλώς. Αν κάτι επείγει, προσέξτε τα ψιλά γράμματα ενός συμβολαίου. Εσείς του 3ου δεκαημέρου, που ρίχνετε το βάρος της προσοχής στην οικογένεια, θα έρθετε πιο κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα.