Πέρα από τα νομικά και ηθικά ζητήματα που εγείρονται, η κουβέντα περιστρέφεται και γύρω από το εάν αυτές οι νέες αυτές τεχνολογίες θα γίνουν η αφορμή να γεννηθεί στην ανθρωπότητα ένας καινούργιος ορισμός της ατομικής ταυτότητας.