Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ανέθεσε στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, τον συντονισμό της Κοινότητας Καινοτομίας στον τομέα της μεταποίησης. 

 

Η απόφαση αυτή συνιστά σημαντική διεθνή διάκριση για την πολυτεχνική σχολή. Τον συντονισμό της Κοινότητας Καινοτομίας θα αναλάβει το εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού της σχολής.

 

Έτσι, το Πανεπιστήμιο Πατρών αναλαμβάνει να συντονίσει άμεσα ένα consortium 50 εταίρων από 17 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, με απευθείας χρηματοδότηση από το ΕΙΤ και στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Παράλληλα αναλαμβάνει την εκπαίδευση και επιμόρφωση της νέας γενιάς επαγγελματιών και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στον τομέα των σύγχρονων τεχνολογιών για τη μεταποίηση.

 

Με το μοντέλο του "Teaching Factory" που εφαρμόζεται στο Εργαστήριο και βασίζεται στη λογική της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών σε πραγματικές συνθήκες, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν με ομάδες μηχανικών από εργοστάσια μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά project του Εργαστηρίου.

 

Με αυτόν τον τρόπο το πανεπιστημιακό εργαστήριο συνδέεται με τον χώρο του εργοστασίου. 

 

Το ΕΙΤ έχει αναπτύξει οκτώ, συνολικά, Κοινότητες Καινοτομίας και το δίκτυό τους αριθμεί σήμερα πανευρωπαϊκά περισσότερους από 1.000 εταίρους που έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 6.000 νέες θέσεις εργασίας και περισσότερα από 640 νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

 

Από το ΕΙΤ έχουν ενισχυθεί περισσότερες από 1.250 startup επιχειρήσεις και έχουν ωφεληθεί από τα εκπαιδευτικά του προγράμματα περισσότεροι από 1.700 φοιτητές.