Στον εισαγγελέα στέλνει το υπουργείο Υγείας το φάκελο με τα αποτελέσματα δειγματοληπτικού ελέγχου σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας, μετά τη διαπίστωση παρατυπιών.

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 500 χιλιάδες Έλληνες εμφανίζονται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές σε ένα εξάμηνο ενώ κάποιοι ασθενείς εμφανίζονται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές.

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου σε σύνολο 65 φορέων, προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των υποβληθέντων στοιχείων των 38, δηλαδή σε ποσοστό της τάξης του 58%.

 

Όπως δήλωσε η υφυπουργός Υγείας μετά από διασταυρώσεις των Αριθμών Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΚΜΑ) για τους 38 φορείς, δεν ταυτοποιήθηκαν ΑΜΚΑ σε ποσοστό 12%. Χαρακτηριστικά προβάλλεται η περίπτωση 83χρονου ο οποίος εμφανίζεται να παίρνει παραπεμπτικό καθημερινά για γιόγκα και γυμναστική.