Την πρώτη απόλυση υπαλλήλου της που πιάστηκε με πλαστό πτυχίο αποφάσισε η Βουλή. Ο συγκεκριμένος μόνιμος υπάλληλος εργαζόταν επί 27 χρόνια ως αναλυτής-προγραμματιστής στον τομέα μηχανοργάνωσης, σε θέση για πτυχιούχους ΑΕΙ. 
Όταν το Κοινοβούλιο ζήτησε στοιχεία για το πτυχίο από το Πανεπιστήμιο διαπιστώθηκε ότι το πτυχίο ήταν πλαστό. 
Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι μόλις μία ημέρα μετά την απάντηση του Πανεπιστημίου ο συγκεκριμένος υπάλληλος υπέβαλε αίτηση παραίτησης από τη θέση του.
Τελικά με απόφαση του Προέδρου της Βουλής που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια ο υπάλληλος απολύεται και η υπόθεση παραπέμπεται στον εισαγγελέα.