Το γράφημα του ΑΠΕ/ ΜΠΕ αποτυπώνει τις συγκεντρώσεις και μετακινήσεις των προσφυγικών και μεταναστευτικών πληθυσμών στην ελληνική επικράτεια την Τετάρτη 2 Μαρτίου.