Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του μητρώου μισθοδοτούμενων στον δημόσιο τομέα, κακές είναι οι σχέσεις των Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων με τα τεχνολογικά μέσα που τους παρέχονται στη δουλειά τους, καθώς προκύπτει πως δε γίνεται επαρκής χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, το 64% των εργαζομένων αρνείται [ή δεν μπορεί να] να χρησιμοποιήσει e-mail, εξακολουθώντας να κάνει χρήση χειρόγραφων εγγράφων για τη διεκπεραίωση των εργασιών. Παράλληλα, η πλειοψηφία των υπαλλήλων δε γνωρίζει ξένες γλώσσες, με μόλις έναν στους τέσσερις να μιλάει αγγλικά, το 5,3% Γαλλικά και το 3,3% Γερμανικά.

 

Με τη σειρά του, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάσε βασισμένος στα δεδομένα στοιχεία, πως το προφίλ των υπαλλήλων στο ελληνικό Δημόσιο δεν συνάδει με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, θέτοντας ως στόχο τη διαμόρφωση του δημόσιου τομέα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερος.

 

Κατά τα άλλα, οι υπάλληλοι στο ελληνικό δημόσιο φτάνουν τους 583.338, εκ των οποίων μόνιμοι έιναι οι 527.702 και αορίστου χρόνου οι 48.834. Η μεγάλη πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων είναι άντρες.