Την κατάργηση της αλλαγής ώρας , μετά τον Μάρτιο του 2021, ψήφισε η αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. 

 

Σύμφωνα με όσα ψηφίστηκαν, οι χώρες μέλη της Ε.Ε.  θα πρέπει να αποφασίσουν έως τον Απρίλιο του 2020 αν θέλουν να κρατήσουν τη χειμερινή ή τη θερινή ώρα. 

 

Η αλλαγή θα ισχύσει οριστικά από τον Μάρτιο του 2021. 

 

Η απόφαση της επιτροπής θα πάει στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά θα οριστικοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο -τα κράτη-μέλη, δηλαδή.

 

Εάν οριστικοποιηθεί, η μη αλλαγή της ώρας θα ισχύει και για το Ηνωμένο Βασίλειο εάν είναι ακόμη στην ΕΕ ή σε μια μεταβατική περίοδο.