Σοβαρά ερωτήματα εγείρει η «απροσεξία» που εντοπίστηκε για τα απαιτούμενα προσόντα σε διαγωνισμό για την προμήθεια αδρανών υλικών στον Δήμο Περιστερίου.

 

Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια» και στο σχετικό κείμενο στην παράγραφο 9.3, που αφορά στην τεχνική ικανότητα και την επαγγελματική ικανότητα του εργολάβου, υπάρχει μια «ύποπτη» αναφορά που παραπέμπει σε φωτογραφική προκήρυξη. 

 

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι οι συμμετέχοντες αποδεικνύουν την τεχνική τους επάρκεια με μια σειρά από όρους μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η προσκόμιση καταλόγου «συμβάσεων τριών τουλάχιστον παρόμοιων με την παρούσα σύμβαση προμηθειών...».

 

Στο σημείο αυτό διακόπτεται από μία παρένθεση το κείμενο και αναφέρεται: Κώστα τις έχουν οι προμηθευτές που θέλουμε; αλλιώς προσάρμοσέ το».

 

Και προφανώς αυτή η γκάφα εκθέτει τον δήμο και ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης θα πρέπει μάλλον άμεσα να δώσει εξηγήσεις...