Ένα νέο και πολύ εύχρηστο χαρακτηριστικό έρχεται στη δημοφιλή πλατφόρμα άμεσης αλληλογραφίας.

 

Οι εφαρμογές άμεσης αλληλογραφίας και chat έχουν καταφέρει να κερδίσουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς στην ηλεκτρονική επικοινωνία τα τελευταία χρόνια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι χρήστες των περισσότερων instant messaging εφαρμογών ήταν η εύρεση λαθών σε μηνύματα αφότου είχαν σταλθεί, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να διορθωθεί. Όλα αυτά όμως μέχρι που οι εφαρμογές έδωσαν την δυνατότητα διαγραφής σταλθέντων μηνυμάτων σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ενώ δεν τα είχε διαβάσει ο παραλήπτης.

 

Το WhatsApp άλλαξε ήσυχα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η λειτουργία διαγραφής μηνυμάτων. Αρχικά, τον Οκτώβριο, η «διαγραφή για όλους» (Delete for all) του WhatsApp ενσωματώθηκε στην εφαρμογή για να μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν μηνύματα έως και επτά λεπτά μετά την αποστολή τους. Η τελευταία έκδοση του WhatsApp επεκτείνει σημαντικά αυτό το χρονικό όριο σε μία ώρα, οκτώ λεπτά και 16 δευτερόλεπτα.

 

 

 

Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί το όριο είναι τώρα τόσο συγκεκριμένο, και οι σελίδες υποστήριξης του WhatsApp δεν παρέχουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο χρονικό όριο. Μια ώρα, όμως, σημαίνει ότι τώρα έχετε πολύ περισσότερο χρόνο για να διαγράψετε τα μηνύματα που στείλατε κατά λάθος ή μπορείτε να διαγράψετε ολόκληρες συνομιλίες από το τηλέφωνο ενός φίλου.

 

Το WhatsApp δεν διαθέτει μια μυστική δυνατότητα συνομιλιών, όπως άλλες ανταγωνιστικές εφαρμογές δημιουργούν μια προσωρινή συνομιλία η οποία δεν αποθηκεύεται ούτε στη συσκευή του αποστολέα ούτε του πραπλήπτη. Αυτό που έχει σημασία, όμως, είναι το γεγονός ότι ο πρόσθετος χρόνος θα μπορούσε να βοηθήσει στη διευκόλυνση πιο προσωρινών συνομιλιών στο WhatsApp.

 

Ο χρόνος που δίνει πλέον το WhatsApp φαίνεται πολύ συγκεκριμένος, κάτι που κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι έχει κάποιο βαθύτερο νόημα. Όμως, ο συνολικός χρόνος είναι στην πραγματικότητα ίσος με 4.096 δευτερόλεπτα και το 4.096 ισούται με το 2 στην 12η, οπότε δεν είναι ακριβώς τυχαίο. Ο αριθμός είναι ένα εκθετικό προϊόν του 2 όπως είναι και το 256, το 512, το 1024 και το 2048, γνωστοί αριθμοί, απλούστεροι για τους σκοπούς της κωδικοποίησης.