(ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ)
(ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ)


Με στήριξη στο πρόσωπο του διευθύνοντα συμβούλου Νίκου Μανωλόπουλου (πρώην διευθυντή του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών) απαντά στην παραίτηση του Γιώργου Κιμούλη το Δ.Σ. του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο, παρέλαβε στις 16/03/2017 την ηλεκτρονική επιστολή παραίτησης, του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γ. Κιμούλη. Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Δ.Σ. αποφάσισε να δοθεί στη δημοσιότητα το Πρακτικό Συνεδρίασης Δ.Σ. ΚΠΙΣΝ της 10/03/2017 που ρυθμίζει τις αρμοδιότητες των μελών του και το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα και παράλληλα εκφράζει τη λύπη του για την αιφνίδια παραίτηση Κιμούλη.

 

Σημειώνει ότι κατά την ολιγοήμερη άσκηση των καθηκόντων του, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ν. Μανωλόπουλος ενεργεί χωρίς καμία υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του, με συχνή διαβούλευση με όλα τα μέλη του Δ.Σ. Ιδιαίτερα, αναφορικά με την έκδοση του Δελτίου Τύπου της 15/03/2017, διαφωνία εκφράστηκε μόνο από τον κ. Γ. Κιμούλη.


Αναφορικά με τη διαφάνεια, παραπέμπει στο προαναφερθέν Δελτίο Τύπου της 15/03/2017 όπου επαναλαμβάνεται η ομόφωνη, από κοινού με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δέσμευσή του για λειτουργία με πλήρη διαφάνεια και άκρα προσοχή στην οικονομική διαχείριση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που του δόθηκαν από τον μέτοχο της ΚΠΙΣΝ Α.Ε, την Ελληνική Πολιτεία.

 

Ακολουθούν τα εξής παραρτήματα σε μορφή pdf:
1. Πρακτικό Συνεδρίασης Δ.Σ. ΚΠΙΣΝ (10/03/2017) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
• Ανάθεση γενικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης του οργανισμού
• Παραχώρηση δικαιωμάτων υπογραφής για πληρωμές και κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών του οργανισμού
2. Ηλεκτρονική επιστολή υποβολής παραίτησης κ. Γ. Κιμούλη προς το Δ.Σ. του ΚΠΙΣΝ (16/03/2017)
3. Δελτίο Τύπου ΚΠΙΣΝ (15/03/2017) αναφορικά με την τηλεδιάσκεψη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου.

 

Δείτε αναλυτικά τα έγγραφα ΕΔΩ