Αυτή η φράση αποτελεί τον τίτλο του νέου εκπαιδευτικού και ταυτόχρονα διασκεδαστικού διαγωνισμού της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, μέσω του οποίου η εταιρεία επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει το κοινό ως προς την ανακύκλωση λαμπτήρων.

 

Όποιος θέλει να συμμετέχει στο διαγωνισμό πρέπει να επισκεφτεί τη σελίδα www.anakiklonelampes.gr και απλώς να απαντήσει με ειλικρίνεια αν ανακυκλώνει λάμπες. Όλοι όσοι απαντήσουν παίρνουν μέρος στην κλήρωση για 3 σπαστά ποδήλατα, όποια και αν είναι η απάντησή τους. Οι συμμετέχοντες που δεν ανακυκλώνουν πρέπει να γράψουν τη δικαιολογία τους και να περιμένουν την απάντηση, η οποία θα τους την καταρρίψει. Έτσι, θα σταματήσουν να ανακυκλώνουν τις δικαιολογίες τους και έχοντας λάβει την κατάλληλη ενημέρωση θα είναι έτοιμοι να ανακυκλώνουν τις λάμπες τους. Ο διαγωνισμός θα λήξει στις 8/12/2014.

 

Εκτός από το κομμάτι του διαγωνισμού, οι επισκέπτες της σελίδας έχουν την ευκαιρία να μάθουν χρήσιμες πληροφορίες για την ανακύκλωση λαμπτήρων, αλλά και να εντοπίσουν στον ειδικό χάρτη το κοντινότερο σε αυτούς σημείο ανακύκλωσης.

 

Με αυτό το διαδραστικό τρόπο, το κοινό θα ενημερωθεί για τα πολλά και σημαντικά οφέλη της ανακύκλωσης των λαμπτήρων. Ένα σημαντικό όφελος είναι  η κάλυψη των αναγκών σε φυσικούς πόρους και ο περιορισμός της ρύπανσης από τον υδράργυρο, με αποτέλεσμα να αναπνέεις καθαρότερο αέρα και να καταλήγουν στο πιάτο σου λιγότερες επιβλαβείς, για την υγεία σου, ουσίες.

 

Να υπενθυμίσουμε ότι μπορεί κανείς να ανακυκλώσει όλες τις λάμπες οικονομίας, φθορισμού και τεχνολογίας LED στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης λαμπτήρων. Οι ειδικοί κάδοι είναι τοποθετημένοι σε  καταστήματα πώλησης λαμπτήρων, όπως καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και σούπερ μάρκετ.

 

 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ

 

H Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ είναι εγκεκριμένος φορέας για την εναλλακτική διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητες της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ αποσκοπούν στη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, την ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και την προστασία της υγείας των ανθρώπων. Πρόκειται για εταιρεία μη επενδυτικού χαρακτήρα και μη επιδίωξης κερδών. Με αφετηρία την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», οι οικονομικοί πόροι για την αξιοποίηση των ΑΗΗΕ προέρχονται από τις εισφορές των συμβεβλημένων επιχειρήσεων που παράγουν και εισάγουν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη.

 Αντικείμενο της εταιρείας είναι η συλλογή, η μεταφορά, η προσωρινή αποθήκευση, ο διαχωρισμός και η επεξεργασία των ΑΗΗΕ, με τελικό στόχο την απομάκρυνση των επιβλαβών για το περιβάλλον ουσιών και την επανένταξη των αξιοποιήσιμων υλικών τους ως πρώτη ύλη στην παραγωγή νέων προϊόντων. 

Και στον τομέα των λαμπτήρων,   η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ αποτελεί εχέγγυο για την ανακύκλωση λαμπτήρων, διατηρώντας άρρηκτους τους κρίκους της συλλογής, μεταφοράς κι επεξεργασίας τους, ώστε να επιτευχθεί ο τελικός στόχος, η εισαγωγή των ανακτημένων υλικών τους σε ένα νέο κύκλο παραγωγής. H Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ διασφαλίζει την ορθή περιβαλλοντικά πραγματοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων σταδίων της αλυσίδας διαχείρισης των παλιών λαμπτήρων. Η επεξεργασία των λαμπτήρων γίνεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας στη Ρουμανία με πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.