Η εκπαίδευση είναι δικαίωμα όλων και μια διαδικασία ανοιχτή σε κάθε ηλικία ώστε να γίνεται πράξη η διά βίου μάθηση.

 

Το Mathesis, αποτελεί ένα Κέντρο Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων που ιδρύθηκε το 2015 με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ως ιδιαίτερο τμήμα των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, θέτοντας ως στόχο τη συμμετοχή της χώρας μας στις εξελίξεις που συντελούνται παγκοσμίως στην εκπαίδευση με το κίνημα MOOC (Massive Open Online Courses).

 

Μετά από 4 χρόνια λειτουργίας έχει προσφέρει ήδη 28 μαθήματα στους τομείς της Σύγχρονης Φυσικής, των Μαθηματικών, της Αστρονομίας και της Επιστήμης Υπολογιστών, της Ιστορίας, της Φιλοσοφίας, της Γλωσσολογίας και του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού. Όμως το πιο σημαντικό στοιχείο τη φιλοσοφίας του είναι η δωρεάν παρακολούθηση των μαθημάτων, με μόνη συμβολή το ποσό των €20 για την έκδοση βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης (ποσό το οποίο δεν απαιτείται από ανέργους).

 

Αυτός ο κοινωφελής χαρακτήρας του Mathesis δημιουργεί μια εκπαιδευτική εμπειρία που εκπροσωπεί την αρχή της ίσης πρόσβασης στην ποιοτική εκπαίδευση.