Ποια υλικά ανακυκλώνονται;

Χαρτί, π.χ. εφημερίδες και περιοδικά.
Χάρτινες συσκευασίες, π.χ. χαρτόκουτα.
Γυαλί, γυάλινες συσκευασίες, π.χ. γυάλινες φιάλες.
Μεταλλικοί περιέκτες, π.χ. κονσέρβες, αλουμινένια κουτάκια.
Όλα τα πλαστικά δοχεία και οι πλαστικές συσκευασίες, π.χ. σακούλες.
Ειδικά απορρίμματα όπως μπαταρίες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, παλαιά οχήματα.

Τι ακόμη ανακυκλώνει ο Δήμος Αθηναίων;

Ογκώδη ή κηπευτικά απορρίμματα

Ένα τηλέφωνο στην υπηρεσία καθαριότητας του δημοτικού διαμερίσματος που ανήκει ο δημότης ή στο 1960 της Δ/νσης Καθαριότητας ή στο 1595 της Γραμμής του Δημότη αρκεί

Ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού

Ο Δήμος Αθηναίων συνεργάζεται με εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού. Ήδη συλλέγει ποσότητες, οι οποίες οδηγούνται στην ανακύκλωση. Οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στο 1960.

Μπαταρίες

Ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει τα εγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης μπαταριών και στέλνει για ανακύκλωση τις μπαταρίες που συλλέγει. Γραφείο Δημότη: 1595.

Παλαιά αυτοκίνητα

Ο Δήμος Αθηναίων συνεργάζεται με τα εγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης παλαιών αυτοκινήτων και στέλνει στην ανακύκλωση τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που περισυλλέγει. Γραφείο Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων: 210 3470763.

Λιπαντικά έλαια

Ο Δήμος Αθηναίων συλλέγει τα λιπαντικά έλαια από το μηχανολογικό εξοπλισμό του και στέλνει τα στην ανακύκλωση, στο εγκεκριμένο σύστημα με το οποίο συνεργάζεται ο δήμος. Γραφείο Δημότη: 1595.

Η ανακύκλωση σε αριθμούς

1.919 κάδοι ανακύκλωσης είναι τοποθετημένοι σε όλη την Αθήνα.

70 κώδωνες για τη συλλογή χαρτιού και χαρτονιών.

300 inox κάδοι τριών ρευμάτων τοποθετήθηκαν για τη συλλογή πλαστικού-γυαλιού.

25 ολοκληρωμένα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης υπάρχουν σε όλη την έκταση του δήμου.

7 οχήματα περισυλλογής ανακυκλώσιμου υλικού διαθέτει ο Δήμος Αθηναίων.

12 δρομολόγια περισυλλογής ανακυκλώσιμου υλικού πραγματοποιούνται κάθε μέρα.

1.000 τόνοι ανακυκλώσιμου υλικού συλλέγονται κάθε μήνα.

6.000 χιλιάδες μπλε κάδοι χρειάζεται ο δήμος ώστε κάθε δημότης να έχει πρόσβαση σε κάδο ανά εκατό μέτρα.

1595 ο αριθμός που καλούμε για να τοποθετηθεί στη γειτονιά μας κάδος ανακύκλωσης.

Ανάλυσέ το - Η σύνθεση των απορριμμάτων της Αθήνας

40% ζυμώσιμα απορρίμματα (υπολείμματα τροφών κ.λπ.).
32% χαρτί/χαρτόνι.
13% πλαστικό, 3% μέταλλο.
2,5% γυαλί.
9% λοιπά υλικά.

Τι πετάω στον μπλε κάδο

Χαρτιά
Αλουμινένιες και από λευκοσίδηρο συσκευασίες
Γυαλί
Πλαστικές συσκευασίες και αντικείμενα
Ξύλινες συσκευασίες
CD, DVD 

Πώς πάει η ανακύκλωση;

Στοιχεία για την περισυλλογή ανακυκλώσιμου υλικού το 2007 σε σύνολο 4 εκατομμυρίων τόνων παραγόμενων απορριμμάτων ετησίως:

10.111 τόνοι ανακυκλώσιμου υλικού
33 τόνοι ανακυκλώσιμου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού.
30 τόνοι ανακυκλώσιμων λιπαντικών ελαίων.
3.600 παλαιά οχήματα.