Αποστολή εξετελέσθη!

 

 

 

Τόταλλι!

 

 

 

Εεε ? Για πείτε μου !

 

 

 

Ας το καλό.

 

 

 

Άντε τώρα...

 

 

 

ΝΑΙ!

 

 

 

ούτε και η Αθηνά Ωνάση...

 

 

 

ΑΧΝΕ!

 

 

 

Λόγος για ποινικοποίηση!

 

 

 

Πολύ περίπλοκη κατάσταση εε ;