Καθ'οδόν είμαι...

 

 

 

 

Ααα κι εγώ!

 

 

 

 

Και κάτω των 5 φυσικά. 

 

 

 

 

Αυτή είσαι.

 

 

 

 

Καθόλου όμως.

 

 

 

 

Ανοίξτε τα... ερχόμαστε.

 

 

 

 

Τι ρωτάει κι αυτός; 

 

 

 

 

Φίλος από τα ΚΑΠΗ.

 

 

 

 

Και λίγα ζήτησες!

 

 

 

 

Μέχρι τότε αξίζει άλλωστε.