Του Παναγιώτη από την κάτω ραχούλα;

 

 

 

 

Καλή επιτυχία στα παιδιά!

 

 

 

 

Τι πρόβλημα και αυτό.

 

 

 

 

Δεν παίζεις με αυτά.

 

 

 

 

Θα σας ειδοποιήσουμε!

 

 

 

 

Να ηρεμήσουμε λίγο, παρακαλώ.

 

 

 

 

Μη σου τύχει.

 

 

 

 

Όνειρο ζωής!

 

 

 

 

Διαιτητικά.

 

 

 

 

Διακρίνω μια ειρωνεία;