Οι υπερβολές της Κωνσταντινουπολίτικης κοινωνίας, με πολλές ανατροπές και σκηνικές εκπλήξεις, που έχουν σαφείς αναφορές στο σήμερα.