Η Γυναίκα της Ζάκυθος βρίσκεται σε κατάσταση ψυχικού ολέθρου. Ζηλεύει την ωραία αδελφή της και ξεσπά σε ακατανόμαστες ύβρεις εναντίον της μέχρι που χάνει τα λογικά της.