Τρείς ηλικιωμένες κυρίες. Η πρώτη έχει άνοια, η δεύτερη είναι τράνσέξουαλ και η τρίτη είναι μία γεροντοκόρη που στάζει ''φαρμάκι''. Στο πλευρό τους η γυναίκα που τις προσέχει, υπομένει και έχει τη δύναμη να αντέχει.