Ο Νίκος Διαμαντής σκηνοθετεί μια θεατρική εγκατάσταση που παρουσιάζει το ανθρώπινο δράμα ως σύνολο ετερόκλητων εκθεμάτων στους χώρους του Μουσείου Μπενάκη. Στη νέα της εκδοχή, η παράσταση εστιάζει στην κατασκευασμένη πραγματικότητα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της museum performance. Οι σκηνοθετημένες ενθέσεις του πραγματικού μεταβάλλουν το χώρο σε πολυτοπική σκηνή. Οι ηθοποιοί και οι θεατές συνδιαμορφώνουν τις εναλλακτικές διαδρομές και τις διαφορετικές αναγνώσεις, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τόσο τη συμβατική έννοια του μουσείου, όσο και τη σημασία της εμπειρίας.