Τρεις δημοσιογράφοι, η Γιώτα Διαμαντάκη, ο Νίκος Τσακανίκας και ο Νίκος Μπογιόπουλος δημιούργησαν ένα all day cafe-bar με ελληνική έντεχνη μουσική.