Το Jardo βρίσκεται στην πλατεία Νυμφών. Jardo σημαίνει αυλή, καθώς η ομάδα θέλησε να παντρέψει την γλυκιά θύμηση της παλιάς αυλής με το σήμερα. Πλούσια πρωινά, διάφορα πιάτα και Cocktails.