Ο Αντώνης Μίτζελος, ο Γιάννης Νικόλαου και ο Άκης Τουρκογιώργης ανεβαίνουν, για πρώτη φορά, μαζί στη σκηνή. Οι τρεις τους θα επαναπροσδιορίσουν ενορχηστρωτικά και ερμηνευτικά, τραγούδια από την ιστορία των Τερμιτών, Λαθρεπιβατών και των Socrates, σε μια παράσταση κατά κόρον κιθαριστική. Μαζί τους ο Παντελής Θαλασσινός.