Ο καλλιτέχνης STMTS (Σταμάτης Μήτσιος) είναι ένας νέος ζωγράφος που αρχικά γνωρίσαμε ως street artist μέσω των έργων του που κατά καιρούς συναντάμε σε δρόμους της Αθήνας.

 

Βασικό θέμα της δουλειάς του STMTS είναι τα παιδιά – νεολαία. Η παιδικότητα, η νεότητα ως έννοιες φιλοσοφικές. Ο τίτλος της έκθεσης κάνει γρήγορα σαφές, τα θέματα που τον απασχολούν. Τα όρια και τα σύνορα, όπως η μετανάστευση, από και προς, τα όρια μεταξύ θεσμικής τέχνης και τέχνης του δρόμου, ακαδημαϊκής και ακραίας τέχνης". Μέσα από την ιδιαίτερη γραφή του του μια γραφή "γραμμική", που ανακαλεί τη χαρακτική την οποία και σπούδασε, χτίζει παράλληλες γραμμές άλλες φορές με τη ροή της φόρμας (ογκοπλαστικά) και άλλες φορές υψομετρικά δομώντας έτσι το θέμα που απεικονίζει και δημιουργώντας μια αίσθηση "ροής – κίνησης".

ΠΟΤΕ08/12/2016 - 14/01/2017
ΠΟΥΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Οδηγός Τέχνες & Πολιτισμός