Το Karma Mechanics είναι ένα πρόγραμμα εκμάθησης που ταιριάζει καλύτερα σε ρομπότ με αυτοπεποίθηση. Όσο πιο γρήγορα αποδεχτούμε τον μηχανικό, ρομποτικό μας εαυτό, τόσο πιο γρήγορα θα βρούμε και θα σπάσουμε το "καλούπι".

 

Η έκθεση θα παρουσιάσει εναλλακτικά σενάρια τόσο ουτοπικών όσο και δυστοπικών προτάσεων και περιλαμβάνει ιστοσελίδες, χειροποίητα ραφτά, βίντεο, οικιακές συσκευές και αυθόρμητες τελετουργίες.