Το αίσθημα της διαρκούς αναζήτησης, σε μια ατέρμονη πορεία που διανύει μέσα από εσωτερικές διαδρομές, διατυπώνει η Ανδρονίκη Χειλά μέσα από τη νέα της ατομική έκθεση που έχει τίτλο «Εἰς...». Την οργάνωση και επιμέλεια της έκθεσης έχει η Μαρία Ξανθάκου.