Έχοντας στη φαρέτρα του συμμετοχές σε πολλλές ομαδικές εκθέσεις, ο Γιώργος Παπαδημητρίου, στην πρώτη του ατομική έκθεση, αντιπροτείνει εικόνες που αντικατοπτρίζουν όλα εκείνα τα σοβαρά στοιχεία που αποδεικνύουν πόσες λανθασμένες αποφάσεις έχουν ίσως παρθεί ή πόσες από τις προηγούμενες θέσεις ή εν+στάσεις ζωής μπορεί να ήταν λανθασμένες, γιατί η ένσταση αναφέρεται σε δικαίωμα και είναι η ίδια δικαίωμα - αντιδικαίωμα.

 

Ζώντας ταυτόχρονα όλοι μας σε μια περίοδο "ανθρωπιστικής κρίσης", που αφορά τις πιο ευπαθείς ομάδες και αποτελεί για τους "έχοντες" και τους "κατέχοντες" αφορμή μακροσκελών συζητήσεων και διαλόγων έως μονολόγων, προκειμένου να εκφραστούν συναισθηματικά, όμως στην ουσία τόσο επιφανειακά, τα έργα του εικαστικού Γιώργου Παπαδημητρίου, μέσα από τις αφαιρετικά καθάριες εικόνες, τους δυνατούς συμβολισμούς και τα ανάμεικτα αλλά τόσο έντονα συναισθήματα εγείρουν ενστάσεις, που προυπήρχαν, όμως στην εποχή μας αναδεικνύονται σε ενδόμυχες κραυγές λύτρωσης.